Cursusaanbod

Cursusaanbod

Cursusaanbod voor medewerkers KempenKind

KempenKindacademie  2018-2019


Hieronder vind je het aanbod van de KempenKindacademie voor het komende schooljaar 2018-2019. Het betreft naast de bekende cursussen en workshops ook momenten om samen te leren in projectgroepen en leernetwerken. Hiervoor kun je je ook via een inschrijfformulier inschrijven.
Voor informatie over een bepaalde cursus/workshop of leernetwerk klik op de link.
Aanmelden is voor alle medewerkers van Onderwijsstichting KempenKind mogelijk d.m.v de verschillende INSCHRIJFFORMULIEREN

LET OP: ER BESTAAT EEN INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE MEERDAAGSE CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN, N VOOR WORKSHOPS, N VOOR PROJECTGROEPEN 
N VOOR LEERNETWERKEN EN ALS LAATSTE VOOR (INSPIRATIE)BIJEENKOMSTEN.

Het aanbod met name van ICT-workshops zal in de loop van het schooljaar aangevuld worden, mocht daar vraag naar zijn. Medewerkers van Onderwijsstichting KempenKind krijgen hierover ook een mail toegestuurd.
Meerdaagse cursussen of opleidingen (LET OP: opgeven vr 28 juni  2018 a.s.)

INSCHRIJFFORMULIER Cursussen en opleidingen


Masters EN 1  Basisvaardigheden rekenen-wiskunde en automatiseringsprocessen  (code: RWA2)  

Masters EN 2  Begrijpen van internaliserend gedrag ( code GGDR 2 ) 

Voor het komend schooljaar zullen er weer 2 nieuwe modules aangeboden worden.
Lees hier de inhoud van de opleidingen

 
Leading Teachers
KempenKind biedt de medewerkers de mogelijkheid met Leading Teachers kennis te maken. Je kunt je inschrijven voor een korte training waarin je meer ontdekt over leiderschap, eigenaarschap en de kracht van zijn & doen.
Lees hier de inhoud van de korte training

 
Creatieve leerkrachtvaardigheden
Zonder creativiteit geen nieuwe ideen. Zonder nieuwe ideen geen verandering. Zonder verandering geen groei... De huidige maatschappij vraagt om creatief denken: een mix van verhelderen, ideen bedenken, ontwikkelen en actie. Ieder mens is creatief, maar iedereen op een andere manier. Inzicht in de eigen creatieve denkvoorkeur en die van anderen heeft een positieve invloed op innovatie en vernieuwing. Creatieve vaardigheden kun je leren. Je kunt je hersenen, net als spieren, ontwikkelen. Inzicht in je eigen creatieve kracht kan je helpen te anticiperen op zaken waar je meer hulpmiddelen of ervaring nodig hebt en waar je anderen zou kunnen helpen.
Klik hier voor de inhoud van de cursus.
 
21st Century skills

Ook dit jaar bieden we de basisopleiding 21 centurys skills weer aan.
De basisopleiding 21st century skills in het onderwijs is bedoeld voor deelnemers uit het onderwijs die aan de slag willen met het ontwerpen van leerarrangementen waarin leerlingen in staat worden gesteld kennis en vaardigheden te ontwikkelen. De basisopleiding kent een sterk praktijkgericht karakter, opbrengsten worden direct naar de eigen praktijk vertaald en daarin uitgevoerd.
Lees hier meer over de opleiding.

 
Een mediawijze leerkracht voor de groep
Met deze cursus willen we allereerst bereiken, dat je in je eigen klas aan de slag gaat met mediawijsheid. Daarvoor is het belangrijk om te weten wat mediawijsheid precies inhoudt om er vervolgens in de groep en zo mogelijk later in de school activiteiten voor te ontplooien. Tijdens de 4 bijeenkomsten wordt de theorie verwerkt en ga je daarna terug naar de praktijk met een scala aan tools en werkvormen, die direct te gebruiken zijn. Tijdens de bijeenkomsten word je zelf niet alleen mediawijzer, je wordt ook een mediawijzere leerkracht!
Klik hier voor de inhoud van de cursus.

 

Kleuters

Komend schooljaar zal er voor de leerkrachten, die dit afgelopen schooljaar de cursus gevolgd hebben een terugkomdag georganiseerd worden.
Datum en tijd wordt t.z.t. gecommuniceerd.

 
Vitaliteit in je loopbaan (inschrijving tot 10 september mogelijk)
Een inspirerend trainingsprogramma voor 45+ers werkzaam bij Onderwijsstichting KempenKind.
Het programma VITALITEIT IN JE LOOPBAAN is speciaal ontwikkeld voor ervaren onderwijsmensen die al een respectabel aantal jaren in het onderwijs werkzaam zijn en ook nog een behoorlijk aantal jaren voor de boeg hebben. Zij hebben bewust gekozen voor hun vak, en tot nu toe met veel plezier en voldoening gefunctioneerd. Maar ze merken ook dat het onderwijsveld voortdurend vraagt om bijscholing en vernieuwing, en ze willen daar actief mee bezig zijn.


Voor meer informatie klik hier.
Aanmelden via
DIT AANMELDFORMULIER
 

Workshops Onderwijs en ICT (LET OP: opgeven vr 1 augustus 2018 a.s.)

INSCHRIJFFORMULIER workshops Onderwijs en ICT

Naast allerlei meerdaagse cursussen en opleidingen zijn er ook een flink aantal workshops waarvoor je je kunt inschrijven. Let op!!! Alle ICT-workshops zijn in 1 document.
De volgende onderwerpen:
- Rekenspelletjes (on-, maar zeker ook offline)
- Je klas is een Escape Room
- Op pad met GPS
- Online game-toepassingen
- Zoeken en vinden
- Snappet, Prowise Presenter, Gynzy en Forms
- Micro:bits
- Ouderapp van Social Schools
- Office 365: Teams
- Werken met een Green Screen


Klik hier voor inhoud van alle workshops
 
Projectgroepen Onderwijs en ICT

INSCHRIJFFORMULIER projectgroepen 

Samen leren met en van elkaar
 
Vele scholen zijn bezig met dezelfde onderwerpen. We willen graag ruimte geven om elkaar op gezette tijden te ontmoeten. Hoe vaak en wat de inhoud precies wordt van de bijeenkomsten bepaalt de groep. De onderwerpen waar we mogelijke projectgroepen voor op willen richten zijn:
  1. Mediawijsheid in de school
  2. Een digitaal portfolio
  3. Snappet (een stapje verder)
  4. Computational thinking en programmeren in de school
  5. Samen leerarrangementen maken rondom de 21e eeuwse vaardigheden.
Heb je interesse om deel te nemen aan n of meerdere projectgroepen, geef dit dan door via bovenstaande formulier.

INSCHRIJFFORMULIER leernetwerken 

Netwerkbijeenkomsten hoogbegaafdheid

Aangezien er veel lokale initiatieven zijn m.b.t. de plusklas en aanbod voor hoog- en meerbegaafde leerlingen binnen KempenKind, worden er een aantal netwerkbijeenkomsten gepland waarin verdiept, afgestemd en uitgewisseld wordt.
1. Bijeenkomst 1: Aanbod plusklas
2. Bijeenkomst 2: Signalering (Knappe kleuters, DHH, NSCCT)
3. Bijeenkomst 3: Doelen/mogelijkheden hoogbegaafde leerlingen (in de klas, interne plusklas, regionale plusklas)


Het is mogelijk een keuze te maken in het bezoeken van de bijeenkomsten. Via het bovenstaande inschrijfformulier leernetwerken is dit aan te geven.


Klik hier voor verdere uitleg en data van de netwerkbijeenkomsten.

Bijeenkomsten Onderwijs

INSCHRIJFFORMULIER bijeenkomsten

Inspiratiebijeenkomsten Onderwijs en ICT ( Samen Sterker) 
Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs met ICT? Vaak hebben we daar tijdens de informatiebijeenkomsten met ICT-ers geen tijd voor. Bovendien is deze informatie niet alleen voor de ICT-ers, maar juist voor leerkrachten interessant. Zonder dat je nu direct de taak van ICT-er ambieert. 
We plannen 3 momenten in dit schooljaar. Je geeft zelf aan wanneer je wel of niet aanwezig bent. Het onderwerp laat je mogelijk daarbij leiden.  Bijeenkomst 1 : Computational thinking en programmeren, bijeenkomst 2: Samen op zoek naar nieuwe toepassingen op de NOT 2019 en bijeenkomst 3: AR/VR


Zie hier voor meer informatie.
 

Technische bijeenkomsten
De bijeenkomsten van de ICT-ers waren afgelopen jaar niet gepland. Dit jaar willen we in ieder geval 2 momenten vastleggen waarbij de lopende technische/organisatorische ICT-zaken besproken worden. 
Zie inschrijfformulier hierboven voor de data.