GMR

Onderwijsstichting KempenKind heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, kortweg de GMR genoemd. Deze raad vertegenwoordigt alle 17 scholen en bestaat uit 10 leden: 5 leden personeel en 5 ouders.

GMR

Onderwijsstichting KempenKind heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, kortweg de GMR genoemd. Deze raad vertegenwoordigt alle 17 scholen en bestaat uit 10 leden: 5 leden personeel en 5 ouders.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

 

De GMR van Onderwijsstichting Kempenkind wil een gelijkwaardige en kritische partner zijn van het College van Bestuur met als doel de belangen van kinderen, ouders en personeel op betrokken en deskundige wijze te behartigen. We werken op basis van vertrouwen samen met het College van Bestuur aan de gezamenlijke doelen van Onderwijsstichting Kempenkind. Daarbij streeft de GMR naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs met oog voor ieder kind en naar goed werkgeverschap voor de medewerkers van Onderwijsstichting Kempenkind. De GMR stelt zich - op basis van haar wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden - proactief, professioneel en betrokken op.

De GMR behartigt de belangen van alle scholen. Het gaat daarbij om aangelegenheden die de meerderheid van de scholen betreft. Aangelegendheden van afzonderlijke scholen behartigt de medezeggenschapsraad van de betreffende school.
 

De GMR bestaat uit de volgende leden:

 

Judith Steultjens

personeel

Voorzitter GMR

gmr@kempenkind.nl
Tel. 0497-360384

Karin van de Ven

personeel

Secretaris GMR

gmr@kempenkind.nl
Tel. 0497-512732

Annemiek van den Boomen 

Lid

Mieke Coolen

Lid

Ester de Mol

Notulant

Karlijn van Hoof

Lid

Angeline Jeurissen

Lid

Gonny van Limpt

Lid