Startende leerkrachten

Startende leerkrachten

 8. Startende leerkrachten

Startende leerkrachten krijgen maximaal drie jaar lang 40 uur (dus bovenop de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid) per jaar extra voor professionalisering. Zij hebben recht op een coach die niet hun leidinggevende is. De coaching is gericht op het verder ontwikkelen van hun didactische vaardigheden. De cao beveelt aan dat starters met name lestaken krijgen plus de daarbij behorende tijd voor voorbereiding nakijken en scholing. In die drie jaar kan een starter zijn niveau verbeteren van beginnend leerkracht tot basisbekwaam. Door middel van een observatie-instrument wordt een objectieve en transparante evaluatie uitgevoerd over de vorderingen van de leraar. Lukt dat sneller dan drie jaar dan wordt de starter eerder in trede 4 van de LA schaal gezet (LB voor SBO). Op dat moment vervallen de extra 40 uur voor professionalisering.
 
Bekwaamheid leerkrachten startbekwaam-basisbekwaam-vakbekwaam:
 
In de CAO worden drie kwalificaties genoemd en nog nader omschreven:
  • Startbekwaam; ieder startende leraar met een afgeronde pabo-opleiding is bevoegd en bekwaam voor een baan voor de klas. Het betreft doorgaans iemand die niet meer dan 3 jaar relevante ervaring heeft.
  • Basisbekwaam; is minstens ingeschaald in LA-4 (of LB-4). In de cao worden de beoordelingscriteria nog nader omschreven. In het onderhandelingsakkoord wordt gesteld dat de leraar voldoet aan objectieve en transparante beoordelingscriteria welke zijn behaald door professionalisering via het persoonlijk ontwikkelingsplan en welke in functioneringsgesprekken zijn vastgelegd. Van de leerkrachten die nu in trede 4 of hoger zitten wordt aangenomen dat zij basisbekwaam zijn.
  • Vakbekwaam; is minstens ingeschaald in LA-8 (LB-8). In de cao worden In de cao worden de beoordelingscriteria nog nader omschreven. In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden door de leraar en de werkgever (leidinggevende) afspraken gemaakt om te komen tot vakbekwaamheid. Van de leerkrachten die nu in trede 8 of hoger zitten wordt aangenomen dat zij vakbekwaam zijn.