Organisatie

Van harte welkom op de website van Onderwijsstichting KempenKind. Via deze site informeren wij u graag over Onderwijsstichting KempenKind, die onderwijs verzorgt op zeventien scholen in regio De Kempen in de provincie Noord-Brabant.

Organisatie

Van harte welkom op de website van Onderwijsstichting KempenKind. Via deze site informeren wij u graag over Onderwijsstichting KempenKind, die onderwijs verzorgt op zeventien scholen in regio De Kempen in de provincie Noord-Brabant.

Welkom

Tot Onderwijsstichting KempenKind behoren zeventien scholen waarvan vijftien reguliere basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs.

Onderwijsstichting KempenKind kent een college van bestuur, een raad van toezicht en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Elke school heeft een medezeggenschapsraad en een ouderraad.