Nieuwsbrief

De GMR publiceert drie keer per jaar een Nieuwsbrief.
De agenda en notulen van de vergaderingen worden naar de afzonderlijke medezeggenschapsraden gestuurd.

Nieuwsbrief

De GMR publiceert drie keer per jaar een Nieuwsbrief.
De agenda en notulen van de vergaderingen worden naar de afzonderlijke medezeggenschapsraden gestuurd.